Udannelse og erhverv:

 • Jordemoder fra Danmarks jordemoderskole i Aalborg

 • Cand.psych. fra Århus Universitet

 • Først ansat som psykolog ved PPR, Herning Kommune

 • Herefter ansat ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning

 • Endelig ansat ved Børne- og Ungdomsrådgivningen, Ringkøbing Amt

 • Autoriseret

 • Fra 2005 privat praksis og overenskomst med sygesikringen

 • Godkendt specialist i Børnepsykologi

Videreuddannelse og faglig-personlig udvikling:

 • Videreuddannelse i systemisk teori og metode, del I og II for psykiatere og psykologer, Dispuk

 • Supervisoruddannelse for psykologer, Inpraxis

 • EMDR- grundkursus I og II, børnekursus

 • Kurser og supervision i legeterapi hos Jytte Mielcke, Holstebro

 • Supervision i EMDR hos Sonja Jensen, Herning og Birgit Schulz, Århus

 • Påbegyndt 3-årig videreuddannelse i psykodynamisk terapi, med brug af somatisk orienteret Tegneterapeutisk metode og chok-traumeterapeutisk metode hos Lise Maj Jensen, Ry.

 • Kurser i personlig udvikling og individuel vejledning hos Asta Fink, Center for Livsfilosofi og Meditation, Sorring

 • Kurser og individuel vejledning hos Bob Moore, Ringkøbing.

 • Kristen fordybelse-at søge efter nærvær, aktuelt kursusforløb hos Lene Højholt, Grenå.

Medlemskab af:

 • Dansk Psykologforening

 • STOK- Dansk forening for systemisk terapi og konsultation

 • EMDR-Danmark

 • DADJ- Den almindelige Danske Jordemoderforening