Samtaleterapi Legeterapi Tegneterapi Kurser

 

Supervision i tværfaglige teams.

 

Marlene har mange års erfaring med såvel individuel, som gruppesupervision på døgninstitutioner, der arbejder med omsorgssvigtede og  tilknytningsforstyrrede børn og unge.

 

Har stor erfaring med at introducere kollegial supervision og opbygge tillid og samarbejde i faglige teams.

 

Det teoretiske og metodiske udgangspunkt for supervision og samtale er systemisk og til dels narrativt.

 

Den systemiske retning har udarbejdet metoder med fokus på kommunikation, relationer i systemer, samt en cirkulær og refleksiv spørgeform.

 

Inspirationen fra det narrative handler især om fokus på den enkeltes måde at skabe mening og identitet i relationer på.

 

Begge metodiske tilgange anvendes for at skabe forandring i fastlåste eller ufrugtbare mønstre, såvel i personlige, som faglige sammenhænge og relationer. Med andre ord er målet at klienten eller gruppen får øje på nye handlemuligheder, hvor der før var afmagt eller frustration og håbløshed.

 

Der inddrages også metoder fra det psykodynamiske (legeterapi og tegneterapi).

 

Supervision af psykologer med henblik på autorisation:

 

Marlene er godkendt specialist i Børnepsykologi og har gennem hele sit arbejdsliv været optaget af børn og familier, først som jordemoder og siden som psykolog.

 

Der superviseres ud fra et indgående praktisk og teoretisk kendskab til børn og familie, samt systemerne omkring dem.