Legeterapi

Tegneterapi Supervision Kurser

evt invitation 3.jpg

Samtaleterapi.

Samtalen er udgangspunktet for den psykologiske behandling. Denne kan finde sted som:

 

En individuel samtale, hvor der er fokus på den enkeltes forståelse af sin livssituation, samt de vanskeligheder, der er årsagen til henvendelsen til Psykolog Praksis.

 

En individuel samtale kan også handle om tro og eksistens og spørgsmål vedrørende en dybere mening med livet.

 

En familiesamtale, hvor to eller flere deltager i en samtale omkring vanskeligheder, som familien måtte opleve i hverdagen i form af fastlåste mønstre, dårlig trivsel, sygdom eller andet.

 

En parsamtale om vanskeligheder i parforholdet.

 

Det teoretiske udgangspunkt for behandlingen er systemisk teori og metode med cirkulær spørgeform, kontekstens betydning og en narrativ tilgang, med klientens forståelse af egen historie, ressourcer og identitet. (se baggrund).

 

I samtalen kan der indgå tegning og opstilling i sandkassen, hvor der gøres brug af en psykodynamisk forståelsesramme.

 

Endelig kan der ved mere traumatisk udgangspunkt for samtalen anvendes EMDR.

 

Der kan anvendes afspænding og enkle meditative øvelser, hvis der er ønske om dette.

 

Psykolog Praksis har overenskomst med sygesikringen. Ved at henvende sig til egen læge, kan man få en henvisning til psykologsamtaler, hvis man opfylder de kriterier, der skal ligge til grund for den.

 

Marlene har især arbejdet med børn og unge, samt familieproblematikker. Marlene har en særlig viden om graviditetens og fødslens psykologi.

 

Der kan med udgangspunkt i ovennævnte metoder arbejdes med akutte kriser, sygdom, let til moderat depression, kroniske smerter, lavt selvværd og stress.

 

Behandling af følgerne af incest eller andre svigt kan finde sted efter en afklarende samtale.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere, hvis du går og tænker på at påbegynde et samtaleforløb.